ALBO SCHLENK s.r.o. - Česká republika

Společnost Albo SCHLENK s.r.o. se zabývá již od roku 1956 v českých Bojkovicích výrobou hliníkových prášků a past pro podniky na výrobu pórobetonu a laků.

Po privatizaci státního majetku v roce 1992 společnost SCHLENK získala firmu od českého státního podniku Zeveta. Poté byla výroba modernizována a rozšířena.

Od roku 1993 podnik vyrábí vysoce kvalitní „vacuum metallized pigments“ (Decomet®) pro tiskařské aplikace a průmyslové laky. Kromě toho se společnost Albo SCHLENK s.r.o. zabývá distribucí celkového sortimentu SCHLENK Metallic Pigments v Čekách a na Slovensku.

ALBO SCHLENK - Czech Republic

Since 1956, Albo Schlenk s.r.o., located in the Czech city of Bojkovice, has produced aluminium powders and pastes for the aerated concrete and paint industries. After state assets were privatized in 1992, SCHLENK acquired the company from the Czech state enterprise Zeveta. Afterwards the production was modernized and expanded.

Since 1993 the company has produced "vacuum metallized pigments" (Decomet®) for high quality application in the printing ink and paint industries. Albo Schlenk s.r.o. also sells the entire range of Schlenk Metallic pigments in the Czech Republic and Slovakia.